Τράπεζα Σπέρματος

Η Τράπεζα Σπέρματος του Κέντρου μας λειτουργεί από το 1982 και προσφέρει φύλαξη σπέρματος, για τους συζύγους γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική, για δότες σπέρματος και για ασθενείς που έχουν ογκολογικά προβλήματα και κάνουν χημειοθεραπεία

Κατάψυξη Σπέρματος

Α. Ασθενείς IVF : Οι άντρες σύζυγοι των ασθενών που υποβάλλονται σε εξωσωματική και δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο να δώσουν φρέσκο δείγμα σπέρματος την ημέρα της ωοληψίας μπορούν να καταψύξουν το σπέρμα τους ώστε να αποψυχθεί και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται .

Β. Σπέρμα καταψύχεται επίσης από ασθενείς πριν αυτοί υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία . Προσφέρουμε ειδικό πρόγραμμα φύλαξης μακράς διάρκειας για αυτούς τους ασθενείς με μειωμένες χρεώσεις και εξαμηνιαίες πληρωμές .Μετά το τέλος της θεραπείας γίνεται ανάλυση σπέρματος και αν τα αποτελέσματα δείχνουν βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος συμβουλεύεται ο ασθενής να υπογράψει μια ειδική δήλωση συγκατάθεσης για καταστροφή των φυλαγμένων δειγμάτων .

Γ. Κατάψυξη ιστού από όρχις : Μετά από βιοψία όρχεως ή μετά από αναρρόφηση σπερματικού υγρού και εάν υπάρχουν στο δείγμα κινούμενα σπερματοζωάρια ή και σπερματοκύτταρα τότε προχωρούμε σε κατάψυξη των δειγμάτων του ασθενούς. 

Δότες Σπέρματος

Όλοι οι δότες εξετάζονται για ασθένειες όπως HIV, VDRL , CMV , Ηπατίτιδα Β και Γ και όταν ζητηθεί για Θαλασσαιμία . Τα χαρακτηριστικά του δότη δίδονται στους δέκτες αν αυτά ζητηθούν διατηρώντας οπωσδήποτε την ανωνυμία σε όλες τις περιπτώσεις. Όλα τα δείγματα προέρχοναται από πλήρως διακριβωμένες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές τράπεζες σπέρματος, αυξάνοντας έτσι, κατά πολύ την επιλογή των δειγμάτων.

Website Design & Development by Octavodia Ltd Cyprus - Powered by meeloCMS