Ποσοστά Επιτυχίας

Είμαστε περήφανοι για την απόδοση του κέντρου μας συγκριτικά με τη διεθνή αγορά. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, το Κέντρο Εξωσωματικής ΠΕΔΙΑΙΟΣ προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε όλους τους ασθενείς του που επιθυμούν να  γίνουν γονείς.

Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μεθόδους και πρωτόκολλα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας. Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά επιτυχίας μας πιο κάτω.

Ποσοστά επιτυχίας με Δωρεά Ωαρίων

Η  γραφική παράσταση δεικνύει τα ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσυνών με τη χρήση φρέσκων ή παγωμένων ωαρίων από δότρια, καθ’ όλα τα χρόνια λειτουργίας του κέντρου ΠΕΔΙΑΙΟΣ. Εδώ τα συγκρίνουμε με τα ποσοστά επιτυχίας του SART (Society For Assisted Reproductive Technology – Επιτροπή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) στην Αμερική για το 2018. Τα αποτελέσματα του SART περιλαμβάνουν όλα τα κέντρα που πραγματοποιούν θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης με φρέσκα ή παγωμένα ωάρια από δότρια.

Τα αποτελέσματα του HFEA του Ην. Βασιλείου για το 2017 παρουσιάζουν το ποσοστό του 28% σε επιτυχημένους τοκετούς. Τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από το HFEA δεν είναι διαθέσιμα για άμεση σύγκριση.

Εξωσωματική με Δωρεά Ωαρίων

Κέντρο Εξωσωματικής Πεδιαίος

2019

79%

2018

61%

2017

59%

2016

62%

SART (Η. Πολιτείες)

2018

50%

Ποσοστά Επιτυχίας IVF με τα Δικά της Ωάρια

Εδώ, μπορείτε να δείτε τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν τα δικά τους ωάρια σε σύγκριση με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα του SART στην Αμερική για το 2018.

IVF και ICSI

Κέντρο Εξωσωματικής Πεδιαίος

2019

55%

2018

52%

2017

54%

2016

59%

SART (Η. Πολιτείες)

2018

32%

Ποσοστά Επιτυχίας με τη Χρήση Παγωμένων Ωαρίων από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη

Κρυοσυντηρημένα (παγωμένα) ωάρια από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη δείχνουν υψηλές αποδόσεις σε κλινικές εγκυμοσύνες με ποσοστά επιτυχίας στο 78% στην πρώτη εμβρυομεταφορά. Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό προέκυψε έπειτα από μελέτη 3 χρόνων σε συνεργασία με κλινικές από το Ισραήλ και την Τράπεζα Σπέρματος CryoBank Israel του Ισραήλ.

Με τη χρήση δειγμάτων από την Τράπεζα Σπέρματος CryoBank Israel, τα ποσοστά επιτυχίας στην πρώτη εμβρυομεταφορά βρίσκονταν στο 78%.

Με τη χρήση δείγματος από το σύζυγο, τα ποσοστά επιτυχίας βρίσκονταν στο 60%.

Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη

Αυτό αποδεικνύει ότι:

  1. Παγωμένα ωάρια από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη αποδίδουν πολύ καλά εάν το σπέρμα είναι υψηλής ποιότητας και η διαδικασία γίνεται σωστά
  2. Η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζει άμεσα τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Δότη

78%

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Συζύγου

60%

Ποσοστά Επιτυχίας Εμβρυομεταφορας Κρυοσυντηρημένων Εμβρύων

Εδώ θα δείτε τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από εμβρυομεταφορές με κρυοσυντηρημένα έμβρυα του Κέντρου Εξωσωματικής Πεδιαίος για το 2019, από γυναίκες που έκαναν θεραπεία με τα δικά τους ωάρια.

Εμβρυομεταφορά Παγωμένων Εμβρύων

Ποσοστά Επιτυχίας Εμβρυομεταφορας Κρυοσυντηρημένων Εμβρύων ανα ηλικία

Κάτω των 35

64%

36-39

44%

>40

33%

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.