Ποσοστά Επιτυχίας

Είμαστε περήφανοι για την απόδοση του κέντρου μας συγκριτικά με τη διεθνή αγορά. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, το Κέντρο Εξωσωματικής ΠΕΔΙΑΙΟΣ προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε όλους τους ασθενείς του που επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες μεθόδους και πρωτόκολλα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας. Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά επιτυχίας μας πιο κάτω.

Ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσύνων με εξωσωματική γονιμοποίηση και χρήση ωαρίων από την ίδια ασθενή

Εδώ, μπορείτε να δείτε τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από γυναίκες που χρησιμοποίησαν τα δικά τους ωάρια σε σύγκριση με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα του SART στην Αμερική για το 2018.

Το ποσοστό επιτυχίας για το 2022 για τις ηλικιακές ομάδες 40+ είναι 33% για το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης PEDIEOS σε σύγκριση με 17% που δίνιε το SART στην Αμερική.

IVF και ICSI

Κέντρο Εξωσωματικής Πεδιαίος – Ποσοστά Επιτυχίας (κάτω των 40)

2022

52%

2019

55%

2018

52%

2017

54%

2016

59%

SART (Η. Πολιτείες)

2022

47%

2018

32%

Ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσύνων με Δωρεά Ωαρίων

Η πιο πάνω γραφικη παρασταση δεικνύει τα ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσυνων με τη χρήση φρέσκων ή παγωμένων ωαρίων από δότρια, καθ’όλα τα χρόνια λειτουργίας του κέντρου ΠΕΔΙΑΙΟΣ. Εδώ τα συγκρινουμε με τα ποσοστά επιτυχίας του SART (Society For Assisted Reproductive Technology – Επιτροπή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) στην Αμερική για το 2018. Τα αποτελέσματα του SART περιλαμβάνουν όλα τα κέντρα που πραγματοποιούν θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης με φρέσκα ή παγωμένα ωάρια από δότρια.

Τα αποτελέσματα του HFEA του Ην. Βασιλείου για το 2017 παρουσιάζουν το ποσοστό του 28% σε επιτυχημένους τοκετούς. Τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από το HFEA δεν είναι διαθέσιμα για άμεση σύγκριση.

Εξωσωματική με Δωρεά Ωαρίων

Κέντρο Εξωσωματικής Πεδιαίος

2022

75%

2019

79%

2018

61%

2017

59%

2016

62%

SART (Η. Πολιτείες)

2022

52%

2018

50%

Ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσύνων με κρυοσυντηρημένα ωάρια από την Τράπεζα ωαρίων Αφροδίτη

Παγωμένα ωάρια από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε κλινικές εγκυμοσύνες που φτάνουν το 78% στην πρώτη εμβρυομεταφορά. Τα υψηλά αυτά ποσοστά επιτυχίας προήλθαν μετά από μελέτη 3 χρόνων σε συνεργασία με κλινικές στο Ισραήλ και την τράπεζα σπέρματος CryoBank στο Ισραήλ.

Με χρήση σπέρματος από την τράπεζα σπέρματος CryoBank στο Ισραήλ, τα ποσοστά επιτυχίας σε κλινικές εγκυμοσύνες στην ΠΡΩΤΗ εμβρυομεταφορά ήταν στο 78%.
Με χρήση σπέρματος από το σύζυγο, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 60%.

Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη

Αυτό αποδεικνύει ότι:

  1. Παγωμένα ωάρια από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη αποδίδουν πολύ καλά εάν το σπέρμα είναι υψηλής ποιότητας και η διαδικασία γίνεται σωστά
  2. Η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζει άμεσα τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Δότη

78%

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Συζύγου

60%

Ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσύνων με Κρυοσυντηρημένα Έμβρυα

Εδώ θα δείτε τα ποσοστά κλινικών εγκυμοσύνων από εμβρυομεταφορές με κρυοσυντηρημένα έμβρυα του Κέντρου Εξωσωματικής Πεδιαίος για το 2019, από γυναίκες που έκαναν θεραπεία με τα δικά τους ωάρια.

Εμβρυομεταφορά Παγωμένων Εμβρύων

Ποσοστά επιτυχημένων εγκυμοσύνων με κρυοσυντηρημένα έμβρυα ανάλογα με την ηλικία

Κάτω των 35

64%

36-39

44%

>40

33%

PGT (PGT-A, PGT-M and PGT-SR)

Το ποσοστό εγκυμοσύνης του κέντρου μας για τους ασθενείς που πραγματοποιούν προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο είναι υψηλότερο από το μέσο ποσοστό εγκυμοσύνης σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) που χρησιμοποιούν δικά τους ωάρια. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που χρησιμοποιούν PGT-A είναι για να διασφαλίσουν την μεταφορά χρωμοσωμικά υγιών εμβρύων, να μειώσουν το ρίσκο για αποτυχημένες εμβρυομεταφορές ή αποβολές. PGT-A συνιστάται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και αυτό μπορεί να συζητηθεί περισσότερο με τον θεράπων ιατρό.

Όλες οι ηλικίες (PGT-A, PGT-M and PGT-SR)

64%

Κάτω των 40 (PGT-A)

61%

Άνω των (PGT-A)

60%

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF) με την χρήση του Microfluidic Chamber

Η χρήση του Microfluidic Chamber συνιστάται σε περιπτώσεις με υψηλό δείκτη κατακερματισμού DNA στο σπέρμα, μειωμένο αριθμό εμβρύων για εμβρυομεταφορά ή επαναλαμβανόμενες αποτυχίες σε θετραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Βασιζόμενοι στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, χρησιμοποιώντας αυτή την μέθοδο προετοιμασίας του σπέρματος, υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα συνολικά; αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον αυξημένο αριθμό καλής ποιότητας εμβρύων, το ποσοστό εγκυμοσύνης ανά εμβρυομεταφορά καθώς και μειωμένο ποσοστό αποβολών μετά από εμβρυομεταφορά.

Ποσοστό εγκυμοσύνης

57%

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εμαιλ: info@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.