Συχνές Ερωτήσεις

Όριο ηλικίας

Στις 15 Μαΐου 2015 ψηφίστηκε ο νέος νόμος αναφορικά με τις διαδικασίες γονιμότητας Ο νόμος ορίζει πως η μέγιστη ηλικία για διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Κύπρο είναι το 50ο έτος ηλικίας της γυναίκας

Μικτοί κύκλοι

Στους μικτούς κύκλους γονιμότητας, δίνεται η δυνατότητα στις γυναίκες να μεταφέρουν έμβρυα γονιμοποιημένα από δικά τους ωάρια και δότριας ή να μεταφέρουν έμβρυα τα οποία γονιμοποιήθηκαν είτε με το δείγμα σπέρματος του συντρόφου τους ή με δότη ταυτόχρονα. Ωστόσο, η ταυτόχρονη μεταφορά εμβρύων που έγιναν από διαφορετικούς γαμέτες είναι παράνομη στην Κύπρο. Οι μικτοί κύκλοι είναι παράνομοι.

Επιλογή Φύλου

Η επιλογή φύλου του εμβρύου μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει ιατρικός λόγος, για παράδειγμα σε περιπτώσεις κληρονομικών φυλοσύνδετων συνδρόμων. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρουσιάσουν ιατρική αναφορά διευκρινίζοντας το πρόβλημα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει βιοψία στα έμβρυα.

Ανύπαντρες γυναίκες

Σύμφωνα με το νέο νόμο ζευγάρια και ανύπαντρα άτομα μπορούν να υποβληθούν σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά με προϋποθέσεις.

Ομοφυλόφιλα ζευγάρια

Σύμφωνα με το άρθρο τέσσερα του νόμου, η νέα νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε ζευγάρια και μονήρη άτομα. Να σημειωθεί πως ο νομός αναφέρει πως κάθε ζευγάρι πρέπει να απαρτίζεται από έναν άντρα και μια γυναίκα έτσι ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επιπρόσθετα όλα τα ζευγάρια πρέπει να είναι είτε παντρεμένα είτε να έχουν μόνιμη σχέση έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε διαδικασίες γονιμότητας

Κυτταροπλασματική μεταφορά, Μιτοχονδριακή αντικατάσταση ή Μιτοχονδριακή δωρεά.

H Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία έχει συσχετιστεί με νόσους πολλαπλών οργάνων. Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα των περισσότερων κυττάρων συμπεριλαμβανομένων και των ωαρίων και είναι υπεύθυνα να τροφοδοτούν κυτταρική ενέργεια με μορφή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). Συμμετέχουν επίσης σε άλλες κυτταρικές δραστηριότητες όπως είναι σηματοδότηση, η κυτταρική διαφοροποίηση και στον κυτταρικό θάνατο. Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων μπορεί να έχει επιπτώσεις στον εγκέφαλο, στο ήπαρ, στην καρδιά αλλά και άλλα όργανα και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κώφωση, τύφλωση, διαβήτη, καρδιακή, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Τα μιτοχόνδρια κουβαλούν μικρό αριθμό γονιδίων και μεταφέρονται αποκλειστικά από την μητέρα, μέσω των ωαρίων. Για να αποφεύγεται η μετάδοση των ελαττωματικών μιτοχονδρίων, η μέθοδος της κυτταροπλασματικής μεταφοράς ή Μιτοχονδριακή αποκατάσταση άρχισε να εφαρμόζεται με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες σε σχέση με την ασφάλεια αλλά και την αποτελεσματικότητα πριν αυτή η διαδικασία αρχίζει να εφαρμόζεται συστηματικά.

Πόσα έμβρυα μπορούν να μεταφερθούν;

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, γυναίκες που είναι 38 ετών ή νεότερες μπορούν να μεταφέρουν μέχρι δύο έμβρυα. Γυναίκες από 39 μέχρι 50 ετών έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι τρία έμβρυα. Η ποιότητα καθώς και το στάδιο των εμβρύων δεν έχει σημασία και στις δύο περιπτώσεις.

Μπορώ να έρθω σε επαφή με το σύντροφο μου πριν και μετά την εμβρυομεταφορά;

Η σεξουαλική επαφή πριν την εμβρυομεταφορά ενδείκνυται γιατί μπορεί να βοηθήσει να γίνει πιο εύκολα η εμβρυομεταφορά αφού συμβάλλει στη διάνοιξη του τραχηλικού καναλιού και βιοχημική βελτίωση του μητρικού περιβάλλοντος. Οι ασθενείς συμβουλεύονται να αποφύγουν την σεξουαλική επαφή μετά την εμβρυομεταφορά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για εγκυμοσύνη.

Τι μπορώ να φάω και να πιω πριν την μεταφορά;

Οι γυναίκες πριν την εμβρυομεταφορά μπορούν να φαν και να πιουν ότι θέλουν. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι για την εμβρυομεταφορά θα πρέπει να έχουν γεμάτη ουροδόχο κύστη έτσι ώστε η θέση του ενδομητρίου να είναι ξεκάθαρη στους υπερήχους. Η χρήση αρωμάτων κατά την εμβρυομεταφορά απαγορεύεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.