Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη με χρήση Laser

Βελτιώνει το ποσοστό εμφύτευσης σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας

Βελτιώνει το ποσοστό εμφύτευσης σε ασθενείς με προηγούμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης

Βελτιώνει την εμφύτευση σε κατεψυγμένες μεταφορές εμβρύων

Σχετικά για την διαδικασία

Η εκκόλαψη του εμβρύου από την διάφανη προστατευτική ζώνη που το περιβαλλει γίνεται υπο φυσιολογικές συνθήκες με παραγωγή ειδικών ενζύμων κατα την πέμπτη μέρα μετά την γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να προσκολληθεί το έμβρυο στο ενδομήτριο και να γίνει η εμφύτευση. Κατα την εξωσωματική γονιμοποίηση, ο εμβρυολογος είναι δυνατόν να διευκολύνει την εκκόλαψη του εμβρύου, ανοίγοντας μία οπή στην προστατευτική ζώνη προτού γίνει μεταφορά του εμβρύου στη μήτρα. Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη έχει δείξει ότι είναι πιθανόν να βελτιώνει τα ποσοστά εμφύτευσης και εγκυμοσύνης στις πιό κάτω ομάδες ασθενών.

Assisted Hatching

Η συγκεκριμένη τεχνική φαίνεται να ωφελεί ιδιαιτέρα:

  • ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας
  • ασθενείς με αφύσικα σκληρή zona pellucida και τις γυναίκες με προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
  • αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας εμβρυομεταφοράς σε κατεψυγμένους κύκλους, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας εμβρυομεταφοράς σε κατεψυγμένους κύκλους

Αυτή η διαδικασία είναι αναγκαία για την εμφύτευση του εμβρύου στο ενδομήτριο.Αυτή η μέθοδος εισήχθηκε από επιστήμονες για να βοηθείται η διαδικασία της εκκόλαψης των εμβρύων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μικροlazer. Μια άλλη μέθοδος Υποβοηθούμενης Εκκόλαψης γίνεται με τη χρήση ασθενούς οξέου, το οποίο λεπταίνει την zona pellucida. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σπάνια για κλινικούς σκοπούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.