Καλλιέργεια Βλαστοκύστης και Eμβρυομεταφορά

Βελτιώνει την πιθανότητα εμφύτευσης σε ασθενείς με καλή πρόγνωση

Βοηθά στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων μετά από παρατεταμένη καλλιέργεια

Οι παγωμένες βλαστοκύστες έχουν πολύ καλή επιβίωση μετά το ξεπάγωμα

Πιο αξιόπιστα γενετικά αποτελέσματα μετά από βιοψία βλαστοκύστεων

IVF success rates

Για να επιλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα χρησιμοποιούμε μεταφορά βλαστοκύστης (εμβρυομεταφορά 5ης ή 6ης μέρας). Τα έμβρυα καλλιεργούνται στον επωαστήρα μέχρι να φτάσουν το αναπτυξιακό στάδιο βλαστοκύστης και ακολούθως μεταφέρονται στη μήτρα.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η μέθοδος αυτή συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρά από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων (σε ασθενείς με καλή πρόγνωση ή σε ασθενείς που επιθυμούν να μεταφέρουν μόνο ένα έμβρυο).  Εν συντομία, η μεταφορά βλαστοκύστης δεν ενδείκνυται για όλους και στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι χειρότερη από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η καλλιέργεια στο στάδιο βλαστοκύστης γίνεται και σε περιπτώσεις που χρειάζεται βιοψία για προεμφυτευτικό έλεγχο στα έμβρυα, γιατί έτσι μπορούμε να πάρουμε αρκετά κύτταρα από την εξωτερική στοιβάδα της βλαστοκύστης, με μεγαλύτερη πιθανότητα η γενετική ανάλυση να είναι πιο ακριβής, σε σύγκριση με τη συλλογή 1-2 μόνο κυττάρων από 3ης μέρας έμβρυο. Αυτό επίσης βοηθά και στο να μειωθούν αχρείαστα έξοδα για τους ασθενείς, αφού δε φτάνουν όλα τα έμβρυα 3ης μέρας που θα εξεταστούν στο στάδιο βλαστοκύστης για κρυοσυντήρηση και μελλοντική εμβρυομεταφορά.

Blastocyst culture

Έκθεση επιτροπής πρακτικής ASRM 2013

Στο ‘Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος’ ακολουθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικάνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM), τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της.Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα σημεία που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής ASRM:

1. Στους ασθενείς με ”καλή πρόγνωση”

τα ποσοστά γεννήσεων μετά από μεταφορά βλαστοκύστης είναι πιο αυξημένα σε σχέση με αυτά που προκύπτουν από μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων. Η μεταφορά πολλαπλών βλαστοκύστεων καταλήγει σε ένα υψηλό ποσοστό πολλαπλής κύησης.

Ασθενείς με “καλή πρόγνωση” ορίζονται ως ασθενείς ≤35 ετών, με ≥10 ωοθυλάκια, ≥12mm την ημέρα της ένεσης hCG, κανονική ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH), Οιστραδιόλη, όχι περισσότερο από ένα προηγούμενο ανεπιτυχή κύκλο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF)/εμβρυομεταφοράς, και καλή ποιότητα εμβρύων.

2. Στους ασθενείς με ”κακή πρόγνωση”

Η μεταφορά βλαστοκύστης δεν έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών γεννήσεων σε σύγκριση με τη μεταφορά εμβρύων σε αναπτυξιακό στάδιο 4-8 κυττάρων. Ωστόσο, σε αυτούς τους πληθυσμούς υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος τα έμβρυα να μην προχωρήσουν στο στάδιο βλαστοκύστης με αποτέλεσμα να προκύψουν λιγότερα ή και καθόλου έμβρυα διαθέσιμα για μεταφορά.

Ασθενείς με “κακή πρόγνωση” ορίζονται ως ασθενείς >35 ετών με πάνω από μια προηγούμενη ανεπιτυχή προσπάθεια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης/εμβρυομεταφοράς, αυξημένα επίπεδα FSH την 3η ημέρα του κύκλου και μέτρια ή κακή ποιότητα εμβρύων.

3. Η εκτεταμένη καλλιέργεια εμβρύων

Η εκτεταμένη καλλιέργεια εμβρύων καταλήγει σε λιγότερα πλεονάζοντα έμβρυα για κρυοσυντήρηση.

4. Ημέρα 5 Καλλιέργεια βλαστοκύστης

Η καλλιέργεια βλαστοκύστεων μπορεί να συνδέεται με μια μικρή αύξηση κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων σε νεογνά, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.