Κρυοσυντήρηση Σπέρματος Ανα Ένα

Μια νέα μέθοδος εφαρμόζεται σε μια ομάδα επιλεγμένων ανδρών ασθενών

Επιλογή και αποθήκευση πολύ λίγων σπερματοζωαρίων σε μια ειδική συσκευή

sperm freezing

Μια νέα μέθοδος φύλαξης σπέρματος χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς. Η μέθοδος υαλοποίησης σπέρματος με τη χρήση της συσκευής SpermVD χρησιμοποιείται σε άτομα με ολιγοσπερμία ή αζωοσπερμία όπου τα δείγματα ορχικού ιστού (MESA,TESA, TESE, Micro-TESE) έχουν πολύ μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Αυτή η νέα μέθοδος επιτρέπει στους εμβρυολόγους να επιλέξουν και να αποθηκεύσουν ένα πολύ μικρό αριθμό σπερματοζωαρίων σε κάθε συσκευή SpermVD πριν την κρυοσυντήρηση ή/και πριν τη διέγερση ωοθηκών της γυναίκας. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση ότι θα ανεβρεθούν σπερματοζωάρια όταν θα χρειαστούν κατά τη γονιμοποίηση των ωαρίων. Η μέθοδος SpermVD είναι ανώτερη από την κλασσική μέθοδο κρυοσυντήρησης στις περιπτώσεις όπου αριθμός σπερματοζωαρίων είναι πολύ χαμηλός.

Το Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Πεδιαίος είναι πρωτοπόρος στα θέματα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία και μεθοδολογία για να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες των ασθενών μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.