Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Κατάλληλο για ογκολογικούς ασθενείς πριν από τη χημειοθεραπεία / ακτινοθεραπεία

Συντροφοι ασθενών με εξωσωματική γονιμοποίηση που δεν μπορούν να είναι παρόντες κατά τη συλλογή ωαρίων

Για προσωπικούς λόγους: Βασεκτομή, Εργασιακό Περιβάλλον Υψηλού Κινδύνου

Σχετικά με τη θεραπεία

Η διατήρηση του σπέρματος είναι ένας τρόπος για να διατηρήσετε το σπέρμα σας που θα χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής σας. Είναι δυνατόν για τους άνδρες να κρυοσυντηρήσουν ένα ή περισσότερα δείγματα σπέρματος για να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους.

Το κρυοσυντηρημένο σπέρμα δεν μεταβάλλεται στην ποιότητα και τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης μετά τη χρήση κρυοσυντηρημένου σπέρματος δεν είναι λιγότερο από τη χρήση φρέσκου σπέρματος ίδιας ποιότητας.

Η θεραπεία διατήρησης σπέρματος είναι κατάλληλη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή IUI

Σε περίπτωση που οι σύντροφοι των ασθενών που κάνουν Εξωσωματική Γονιμοποίηση ή IUI δεν μπορούν να βρίσκονται στο Κέντρο μας τη μέρα της ωοληψίας για να δώσει φρέσκο δείγμα, το σπέρμα τους μπορεί να κρυοσυντηρηθεί από πριν και όταν χρειαστεί να ξεπαγώθει για χρήση. Η τεχνική αυτή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για ζευγάρια που θα κάνουν Σπερματέγχυση.

Ασθενείς με καρκίνο

Ασθενείς με καρκίνο μπορούν να κρυοσυντηρήσουν σπέρμα πριν υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία. Στους ασθενείς αυτούς προσφέρουμε μακροχρόνια φύλαξη σπέρματος με έξοδα φύλαξης πληρωτέα ετησίως. Όταν η θεραπεία τους ολοκληρωθεί, τους προσφέρουμε ανάλυση σπέρματος.

Χειρουργική αφαίρεση των όρχεων

Άνδρες που πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική αφαίρεση των όρχεων τους και επιθυμούν να αποθηκεύσουν σπέρμα για το μέλλον.

Κιρσόκηλη

Άνδρες με κιρσοκήλη μπορούν να επιλέξουν να κρυοσυντηρήσουν το σπέρμα πριν από τη διορθωτική χειρουργική επέμβαση ως εφεδρική περίπτωση σε περίπτωση που η χειρουργική επέμβαση καθυστερήσει την κανονική ικανότητά τους να εκσπερματώσουν το σπέρμα.

Ασθενείς που υποβάλλονται σε TESA

Πάγωμα ορχικού ιστού: Βιοψία όρχεως μπορεί να κρυοσυντηρηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχει καλή κινητικότητα ώριμων ή ανώριμων σπερματοζωαρίων.

Βασεκτομή

Οι άνδρες που επιθυμούν να υποβληθούν σε βασεκτομή, μπορούν να επιλέξουν να παγώσουν το σπέρμα για το μέλλον ως εφεδρικό σε περίπτωση που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί στο μέλλον.

Αλλαγή φύλου

Οι άνδρες που επιθυμούν να υποστούν αλλαγή φύλου μπορούν να επιλέξουν να παγώσουν το σπέρμα σε περίπτωση που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εμαιλ: coord@pedieosivf.com.cy
Τηλ: +357 22670850
Τηλεφωνήστε μας ή επισκεφθείτε το γραφείο μας. Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις εντός 24 ωρών τις εργάσιμες ημέρες.